DWUSKŁADNIKOWY SYSTEM WIĄŻĄCY DO MAT W ROLCE

299,99 

Dwuskładnikowe, tiksotropowe, bezrozpuszczalnikowe, lepiszcze PUR. Stosowany może być do klejenia mat gumowych z podłożem wykonanym z różnych materiałów takich jak guma, beton, drewno. Nie nadaję się do klejenia PE, PP oraz PTFE.

Wysyłka produktu jest darmowa.

 

SKU: KDS Kategoria:
Waga

14,4 kg

Zastosowania

Produkt TETRAPUR 100 używa się jako dwuskładnikowe, tiksotropowe lepiszcze pod elastyczne maty z granulatu gumowego EPDM lub SBR, montowane „in situ” oraz maty piankowe PUR wzmacniane tkaninami. W celu uzyskania najlepszego rezultatu zaleca się stosowanie TETRAPUR 100 w temperaturze od 6°C do 30°C. Omówione zużycie jest orientacyjne przy wykorzystaniu rakli B11.

Właściwości

– wysoka wytrzymałość mechaniczna
– duża elastyczność
– długi czas życia po wymieszaniu komponentów
– nie zawiera rozpuszczalników
– posiada szerokie spektrum łączenia materiałów

Czas od momentu rozłożenia do związania

w temp. 10°C ok 90 min
w temp. 20°C ok 60 min
w temp. 30°C ok 45 min

Całkowity czas do utwardzenia podłoża

w temp. 10°C 36h
w temp. 20°C 24h
w temp. 30°C 18h

Zużycie przy użyciu rakli B11

0,8 – 1,1 kg/m2

Dopuszczalna wilgotność względna powietrza

>40%

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być suche, wolne od zanieczyszczeń stałych oraz ciekłych w postaci plam np. oleju, mydła itp. Beton przed klejeniem należy zamieść, zagruntować środkiem gruntującym przeznaczonym do gruntowania betonu w pomieszczeniach zamkniętych. Stosowanie kleju zalecamy po dokładnym wyschnięciu środka gruntującego. Drewniane powierzchnie powinny być wolne od żywic. Inne powierzchnie powinny być umyte z past i wosków do podłóg gdyż mogą one powodować brak adhezji do klejonej powierzchni. Wilgotne podłoża mogą powodować niewłaściwą polimeryzację mieszaniny, co prowadzi do niezwiązania kleju.

Przygotowanie materiału:

TETRAPUR 100 jest dostarczany w formie gotowej do obróbki i może być przetwarzany natychmiast. Składnik A należy dokładnie wymieszać, a następnie połączyć ze składnikiem B i wymieszać przy pomocy wolnoobrotowego mieszadła od 2 do 3 minut tak aby otrzymać jednorodną masę. Po wymieszaniu klej rozkładać na wcześniej przygotowanym podłożu raklą zębatą B11. Proporcje mieszania
składników kleju:

Przechowywanie:

Magazynować w szczelnie zamkniętych, oryginalnych pojemnikach w temperaturze od 10°C do 25°C. Pojemniki należy chronić przed wilgocią i nasłonecznieniem. Okres przydatności w/w warunkach wynosi 12 miesięcy.

Środki bezpieczeństwa:

TETRAPUR 100 jest nieszkodliwy w formie spolimeryzowanej. Podczas pracy z materiałem zawsze należy nosić odpowiednią odzież ochronną, okulary i rękawice ochronne. Należy unikać kontaktu produktu ze skórą, oczami oraz wdychania oparów. W przypadku kontaktu produktu ze skórą lub oczami przemyć czystą wodą i udać się do lekarza. Pracując z produktem nie należy jeść, palić i pracować w pobliżu otwartego ognia. Dokładnie czytać instrukcje dotyczące zachowania bezpieczeństwa. Należy ściśle przestrzegać przepisów Stowarzyszeń Zawodowych dotyczących obchodzenia się z żywicami reaktywnymi jak również wytycznych przemysłu chemicznego odnośnie obchodzenia się z żywicami reaktywnymi (MOO4/MO23).

Czyszczenie narzędzi

Po wykorzystaniu narzędzia wielokrotnego użytku należy czyścić bezpośrednio po zakończeniu pracy odpowiednimi środkami (np. octan etylu, octan butylu, ksylen, toluen, benzyna). Nigdy nie należy używać wody lub rozpuszczalników na bazie alkoholi.

Ładowanie