Klauzula

[vc_row full_width=”stretch_row” css=”.vc_custom_1533298574028{padding-top: 60px !important;padding-bottom: 80px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

Klauzula dla osoby która nie złożyła zamówieni a dostała przesyłkę

Klauzula informacyjna w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą art.14 RODO

Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Pavi Sorte Maciej Rogalski, Maków 17, 32-075 Gołcza, NIP: 637-210-93-05, tel.: 660904033, email: info@pavisorte.com

Inspektor danych osobowych – nie został powołany

Pani /Pana dane osobowe zostały pozyskane od osoby składającej zamówienie ze wskazaniem Pani /Pana danych osobowych tj : imienia nazwiska i adresu zamieszkania jako miejsca dostawy .

Cel przetwarzania danych (art. 6 RODO )

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówienia złożonego przez zamawiającego ,złożenie ewentualnej reklamacji /zwrotu .

Podajemy podstawę prawną( art. 6 RODO )

Przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba , której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęci działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Wykazujemy odbiorców danych osobowych

Dane mogą być ujawniane odbiorcom na mocy przepisów prawa (tz organy państwowe dokonujące kontroli lub sądy, policja itp.),na podstawie umowy powierzenia danych osobowych a innych odbiorcą tylko za wyraźną zgodą osoby której dane dotyczą.

Podajemy okres przechowywania danych osobowych

Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji zamówienia i do czasu ustania ewentualnych roszczeń reklamacyjnych i po tym okresie zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający odczytanie danych osobowych .

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych(art15.RODO) oraz prawo ich sprostowania(art16RODO) usunięcia (art17RODO),ograniczenia przetwarzani(art.18 RODO), prawo do przenoszenia danych(art.20.RODO) ,prawo wniesienia sprzeciwu (art.21.RODO), prawo do bycia zapomnianym(art.17RODO) .

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Urząd ochrony danych osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Ładowanie