Instrukcja montażu

PRZYGOTOWANIE, MONTAŻ I KONSERWACJA PODŁÓG SPORTOWYCH PAVISORTE

 

INSTRUKCJA PRZECHOWYWANIA, MONTAŻU I KONSERWACJI NAWIERZCHNI GUMOWYCH

 

1 . PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA I POMIESZCZENIA

1.1. Nawierzchnia gumowa powinna zostać ułożona na podbudowie z betonu, wylewce samopoziomującej. Dopuszczalne są również inne posadzki pod warunkiem, że powierzchnia jest równa, twarda oraz stanowi  jednolitą warstwę. 

1.2. Podłoże przed rozkładaniem powinno zostać oczyszczone ze wszelkich zabrudzeń.

1.3. Temperatura pomieszczenia powinna być stała oraz mieścić się w przedziale 5 – 25 °C.

1.4. Pomieszczenie powinno być wyposażone w wentylację mechaniczną oraz nie powinno być narażone na zbyt duże nasłonecznienie oraz wilgoć Wnętrze należy wietrzyć do momentu pozbycia się zapachu swoistego dla wyrobu.

2 . PRZECHOWYWANIE 

2.1   W ciągu 24 godzin od dostarczenia nawierzchni powinna zostać usunięta folia zabezpieczająca w celu zapewnienia przepływu powietrza.

2.2 Przed rozpoczęciem montażu nawierzchnia gumowa powinna przebywać min. 48 godzin w pomieszczeniu, w którym finalnie ma zostać zamontowana.

2.3. Nawierzchnie gumowe należy przechowywać na izolowanym podłożu i chronić przed warunkami atmosferycznymi (w szczególności promieniami UV oraz wilgocią). 

Niedostosowanie się do powyższych zaleceń (przy długotrwałym magazynowaniu) może skutkować odbarwieniami, większą podatnością na uszkodzenia oraz możliwością pojawienia się pleśni lub innych wad wynikającymi z działania czynników zewnętrznych.

3 . MONTAŻ NAWIERZCHNI – ZAŁOŻENIA GENERALNE (DOTYCZY WSZYSTKICH SERII PRODUKTOWYCH)

3.1. Układanie nawierzchni należy rozpocząć od ściany i kierować się w stronę przeciwległą. 3.2. W przypadku pojawienia się luk podczas rozkładania należy delikatnie docisnąć elementy do siebie, tak aby w jak największym stopniu zniwelować odstępy. Można do tego użyć np.: gumowego młotka. 

3.3. Wszelkie modyfikacje nawierzchni Klient każdorazowo dokonuje we własnym zakresie. Do cięcia płyt rekomendujemy użycie ostrego noża i dokonać głębokich nacięć (pomocna może okazać się listwa, wzdłuż której tniemy).

3.4. Dopuszczalne jest klejenie mat za pomocą odpowiedniego kleju lub taśmy dwustronnej.

4 . MONTAŻ NAWIERZCHNI – NAWIERZCHNIE PUZZLE STANDARD

4.1. Każdą pojedynczą zakładkę puzzla należy wpasować w wyprofilowane miejsce kolejnej płyty (wkładkę) i docisnąć.

4.2. Puzzle muszą być ułożone frezowaną stroną ku górze.

4.3. (Opcjonalnie) Skosy należy dopasować do puzzli w taki sam sposób jak wymieniony powyżej. Rekomendujemy przymocowanie zakończeń do podłoża za pomocą taśmy dwustronnej lub odpowiedniego kleju.

5. MONTAŻ NAWIERZCHNI – NAWIERZCHNIE KWADRAT STANDARD

5.1. Mata typu kwadrat układamy ściętymi krawędziami do góry.

5.2. Maty układamy na tzw. zakładkę (przesunięcie o połowę) w celu poprawienia jej stabilności. 

6 . MONTAŻ NAWIERZCHNI – NAWIERZCHNIE PUZZLE FITNESS

6.1. Każdą pojedynczą zakładkę puzzla należy wpasować w wyprofilowane miejsce kolejnej płyty (wkładkę) i docisnąć.

6.2. Puzzle muszą być ułożone naklejką ku podłożu.

7 . MONTAŻ NAWIERZCHNI – NAWIERZCHNIE W ROLCE 

7.1.  Maty należy układać równoległymi pasami na styk.

7.2. Złącza i krawędzie ułożonych mat, na całej długości od spodu, należy skleić dedykowaną do tego celu taśmą samoprzylepną lub przykleić do podłoża dedykowanym do tego celu klejem, aby wyeliminować podwijanie się krawędzi maty ku górze.

8 . KONSERWACJA  

8.1. Wszelkie nieczystości zarówno płynne jak i w formie ciał stałych należy usuwać na bieżąco, aby uniknąć stałych odbarwień nawierzchni za pomocą mopa lub szczotki o miękkim włosiu.

8.2. Regularne czyszczenie jest niezbędne aby zachować długotrwałość mat. Polega na oczyszczeniu mat odkurzaczem, a następnie umyciem nawierzchni za pomocą szczotki o miękkim włosiu z użyciem detergentu o neutralnym ph rozcieńczonego z ciepłą wodą.

8.3. Nie należy stosować twardych narzędzi oraz myjek ciśnieniowych do oczyszczania powierzchni, gdyż mogą one spowodować mechaniczne  uszkodzenia materiału. 

Ładowanie